Zakres naszych usług: wszystko w jednym miejscu

- mapy do celów projektowych

- wytyczenia obiektów budowlanych

- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

- podziały nieruchomości

- rozgraniczenia nieruchomości

itd.

 

Inne usługi

Sprzedaż projektów gotowych. Ogromny wybór projektów, doradztwo.